February 6, 2023

เปิดเรตติ้งผลงาน บิ๊กเอ็ม พุ่งสูงปรี๊ด เป็นลูกรักช่องก่อนถูกยุติสัญญา

~

~

เปิดเรตติ้งผลงาน บิ๊กเอ็ม พุ่งสูงปรี๊ด เป็นลูกรักช่องก่อนถูกยุติสัญญา

~

~

จากกรณี เพจ Ch7HD โพสต์ข้อความว่า การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7 HD ของคุณกฤตฤทธิ์ บุตรพรม สถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์ บุตรพรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

~

~

~

~

ด้วย บิ๊กเอ็ม เป็นพระเอกเบอร์ต้นๆ ของช่อง มีผลงานละครมากถึง 16 เรื่อง สร้างเรตติ้งไว้สูงถึง 10.7 จากละครเรื่อง เสือสั่งฟ้า นอกจากนี้ยังมีผลงานเรื่องอื่นๆเช่น ผักกุ้งกับกุ้งนาง เรตติ้ง 10.2 เจ้าพายุ เรตติ้ง 9.6 นักรบตาปิศาจ เรตติ้ง 6.6 หงส์เหนือมังกร เรตติ้ง 7.8 เพชรร้อยรัก เรตติ้ง 7.8 เพลงรักเพลงปืน เรตติ้งตอนจบ 7.8

~

~

บิ๊กเอ็ม

~

~

~

~

Kim San

3339409759615707_3346439288912754 ksstt1ieox

View all posts by Kim San →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *