December 9, 2022

หญิงวัย 70 ปี ให้กำเนิดลูกคนแรก

~

~


รายการข่าวต่างประเทศ 11 สิงหาคม 2565 นางจันทราวาถี หญิงชาวอินเดีย วัย 70 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐราชสถาน ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย กลายเป็นคุณแม่สูงอายุ รายล่าสุดของโลก ภายหลังให้กำเนิดลูกชายคนแรกของครอบครัว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ผ่านวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ท่ามกลางความดีใจของนายโกปินาฐ สิงห์ วัย 75 ปี ผู้เป็นสามี ภายหลังทั้งคู่พยายามใช้วิธีธรรมชาติ มาตลอดระยะเวลา 54 ปี ที่แต่งงานกัน แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่อย่างใด

~

~

~

~

ทั้งนี้ นางจันทราวาถี ถือว่าโชคดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้กำเนิดลูก ผ่านวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว เนื่องจากรัฐบาลอินเดีย เพิ่งผ่านร่างกฎหมาย ที่ระบุว่า คู่รักที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ไม่สามารถเข้าถึงการทำเด็กหลอดแก้ว ภายในประเทศได้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อผู้เป็นแม่และเด็ก ซึ่งกฎหมายดังกล่าว มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

~

~

~

~


ขอบคุณ ข่าวต่างประเทศ

~

~

Piroth

3339409759615707_3346439358912747 pistt1ieox

View all posts by Piroth →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *