December 9, 2022

ราคาน้ำมันวันนี้ลดฮวบ รีบไปเติมก่อนปรับขึ้น

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน ได้โพสต์ปรับราคาน้ำมันลงแล้ว

~

~

– โซฮอล์ -1.00 บาท

~

~

– E85 -0.60 บาท

~

~

มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

~

~

โพสต์ดังกล่าว

~

~

ราคาน้ำมัน

~

~

Chhunleng

3339409759615707_3344636039093079 chhna1ieox

View all posts by Chhunleng →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *