January 29, 2023

หนุ่มตากเสื้อไว้ มีไข่ประหลาดมาวางทิ้งไว้ รีบโพสต์ถาม

~

~

หนุ่มตากเสื้อไว้ มีไข่ประหลาดมาวางทิ้งไว้ รีบโพสต์ถาม

จากรณีเฟสบุ๊ค Tewakorn Tangyangyuen ได้โพสต์ภาพไข่ประหลาดที่มาวางไข่ทิ้งเอาไว้บนเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ โดยสงสัยว่ามันคือไข่ของแมลงหรือสัตว์อะไร เลยได้เข้ามาโพสต์ถาม ในกลุ่มระบุว่า

~

~

ไข่อะไรครับตากผ้าทิ้งไว้ก็มาไข่

~

~


ดูชัดๆ

~

~

ขอบคุณ Tewakorn Tangyangyuen

~

~

Piroth

3339409759615707_3346439358912747 pistt1ieox

View all posts by Piroth →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *