December 9, 2022

อนุโมทนาบุญ “กระแต อาร์สยาม” ถวายเงิน 1 ล้าน วัดพระบ าทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือผู้ป่ ว ย

พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ได้ร่วมทำบุญในไอจีส่วนตัวว่าท่านใดที่ร่วมบุญมาไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งไหนๆด้วยบุญกุศลที่ทุ กท่านร่วมกระทำในครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันด าลให้ทุ กท่าน ผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ มีแต่ความสุ ขสวัสดิ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิ ต

มีทรัพย์ศฤงคารบริว ารมิ ตรสหายที่ดีนำพาความสุ ข ความเจริญมาให้มีโชคล าภมีสุ ขภาพดีแข็งแ ร งอายุยืนนานป ร าศจ ากศั ต รูผู้คิดร้ าย และภั ยต ร ายทั้งป ว ง คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุ กประการด้วยเทอญ สาธุ อนุโมทนา บุญ (เสบียงสะสมบุญ)อนุโมทนาบุญอาทิ ตย า บุญยะเลี้ยง กระแต อาร์สย ามกระแต

สวยใจบุญ กระแต อาร์สย าม ผุดโครงการทัวร์บุญใหญ่รับปีใหม่ โดยงานนี้เจ้าตัวลงทุนควักเ งิ น 10 ล้าน ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนตัว เพื่อนำไปทัวร์ทำบุญทุ กๆเดือน เดือนละหนึ่งวัด วัดละหนึ่งล้านบ าท โดย 1 ล้านแรกที่สาวกระแกได้ร่วมทำบุญบริจ าคให้กับวัด วัดพระบ าทน้ำพุ โพยเจ้าตัวได้เผยภาพพร้อมข้อความว่า

แต่สำหรับมุมของแตร ในฐานะ “ ผู้ให้ ” ที่ตั้งใจให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่คิดสิ่งใดตอบแทน มันคือ ความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะ มันปลื้มปิติอย่างบอกเป็นคำพูดไม่ได้ แตรเคยตั้งปณิธานไว้แล้วว่า ถ้าวันหนึ่ง สิ่งที่แตรขอไว้มันสำเร็จ แตรจะสร้างบุญกุศล แบ่งปันและช่ วยเหลื อผู้อื่น เพื่อเป็นท านธารณะ


และตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงต ามที่ขอ แตรมีธุรกิจที่รัก มีชี วิ ตที่ดี มีพอที่จะแบ่งปันและช่วยผู้อื่น แตรจะทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ต ามกำลัง ต ามเหตุและผล ต ามที่สัญญากับตัวเอง และข้างบนไว้แตรยังมีอีกหลายที่ ที่แตรจะไปมอบเ งิ นบริจ าคช่ วยเหลื อ และจะทยอยทำทุ กเดือนต ามที่ตั้งใจ ล้านต่อไป จะไปที่ไหน เดี๋ยวแตรจะมาแจ้งทุ กท่านอีกครั้งนะคะ #อนุโมทนาสาธุๆในบุญครั้งนี้ร่วมกันนะคะ สาธุๆๆ

ทั้งนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับและดาราศิลปินก็ต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวกระแตกันอย่ างมากมาย ทางแอดมินขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณกระแต อาร์สย ามและครอบครัวด้วยนะครับ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เ งิ นทองไหลมาเทมาครับ

Rathana3

3339409759615707_3343988462491170 ra3na1ieox

View all posts by Rathana3 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *