February 6, 2023

เลขขันน้ำมนต์ พิธียกช่อฟ้า หลวงพ่อรวย เกจิดัง

~

~

วันที่ 8 ส.ค.2565 ที่วัดห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พระครูวินัยธรวิชาญ จนทรสาโร หรือ หลวงพี่หนู เจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้า เจ้าตณะตำบลระบำเขต 1 จัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ์วัดห้วนเปล้าที่กำลังก่อสร้าง โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยประชาชนทั่วสารทิศ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

~

~

โดยมี พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมปริยัติโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พร้อมพระครูสุขุมธรรมธาดา หรือ หลวงพ่อรวย เจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด จ.ระยอง เกจิดังแห่งภาคตะวันออก และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระประธานอุโบสถ์ พระแก้วสามฤดู และพิธยกช่อฟ้า

~

~


พระครูสุขุมธรรมธาดา เป็นผู้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยขันน้ำมนตร์ นั่งปรกปลุกเสก หลวงพ่อรวย รุ่น ยิ่งรวย สมหวัง พร้อมผ้ายันต์ ร่วมสร้างโบสถ์วัดห้วยเปล้า หลังจากที่ทำพิธีนั่งปลุกเสกแล้วเสร็จ ได้มีประชาชนใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพและส่องเลขในขันน้ำมนต์เป็นจำนวนมาก โดยได้เลข 930

~

~

หลังจากพิธีแล้วเสร็จ ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้เข้าแถวรับเหรียญหลวงพ่อรวย พร้อมผ้ายันต์ โดยมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ พร้อมเจ้าหน้าที่ไฟป่าห้วยขาแข้ง จัดระเบียบการเข้ารับกับพระครูวินัยธรวิชาญ


พิธีการยกช่อฟ้า ถือเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร ศาสนสถานหรือพระราชวัง โดยมีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้ว นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุด และถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ ตามความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่

~

~

ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้น จึงจะยกช่อฟ้าได้ มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่ง มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

~

~

~

~

Piroth

3339409759615707_3346439358912747 pistt1ieox

View all posts by Piroth →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *