December 9, 2022

อีกครั้ง คนไทยไม่ผ่าน ตม.เกาหลีใต้ ถูกส่งกลับทันที 106 คน

~

~

อีกครั้ง คนไทยไม่ผ่าน ตม.เกาหลีใต้ ถูกส่งกลับทันที 106 คน

~

~

เรียกได้ว่าช่วงนี้คนไทยจะโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษทำให้คนที่อยากไปเที่ยวจริงๆ ลำบาก ช่วงนี้คนไทยที่จะไปเกาหลีใต้มักถูก ตม. ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2565 มีการเปิดเผยตัวเลขสถิติ คนไทยบินไปเกาหลีใต้ 10,000 คน ตีกลับถึง 5,000 คน นอกจากนี้ยังปรากฏข่าวที่คนไทยบินไปเกาะเชจู แต่ถูกตีกลับยกลำ 115 คน เนื่องจากทั้งหมดถูก ตม. ตรวจพบและคาดว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยว แต่เป็นการแอบแฝงเข้าไปทำงานเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่า ผีน้อย

~

~

ภาพจาก thaipbs
ล่าสุด (6 สิงหาคม 2565) ThaiPBS รายงานว่า เมื่อเวลา 03.10 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารเดินทางไปยังเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินเชจูแอร์ เที่ยวบิน 7C2244 จำนวน 149 คน ในจำนวนนี้ถูกระงับการเดินทางโดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ทั้งหมด 17 คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าไม่ได้บินไปเที่ยวเกาะเชจู ตามที่กล่าวอ้าง

~

~

ภาพ : กรมการจัดหางาน

~

~

สำหรับผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่ผ่านการคัดกรองจากด่านตรวจคนหางานไปได้ 132 คน เมื่อเครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู เกาะเชจู ในเวลาประมาณ 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปรากฏว่ามีผู้โดยสารถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 106 คน และถูกส่งกลับมายังประเทศไทยทันที ซึ่งทั้ง 106 คน จะถูกบันทึกประวัติที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิก่อน
การส่งกลับคนไทยจำนวนมากครั้งนี้ นับเป็นการส่งกลับครั้งที่ 2 ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ หลังจากก่อนหน้านี้มีคนไทยจำนวน 115 คน ถูกปฏิเสธเข้าประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม โดยเที่ยวบินเดียวกันที่เดินทางไปเกาะเชจู ซึ่งสื่อจากเกาหลีใต้ รายงานว่า เกาะเชจูเป็นเป้าหมายใหม่ของคนไทยที่ต้องการไปทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ หลังจากเป็นปลายทางที่ไม่ต้องลงทะเบียนระบบ K-ETA

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS

~

~

Piroth

3339409759615707_3346439358912747 pistt1ieox

View all posts by Piroth →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *